top of page

Business plan 2021/22

Verksamhetsplan 2023-24 för föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs

 

Fortsätta att marknadsföra vår fina placering i Uppsala för rehabiliterings och rekreations möjligheter för funktionshinderrörelsen i Uppland.

Fortsätta att utveckla och befästa den egna verksamheten på gården.

Vi vill även gärna fortsätta att samarbeta med Uppsala kommun angående dagverksamheten med till exempel Devebo.

Nästa projekt som vi hoppas att fastighetsägaren hjälper oss med är att se till att taket är ok, även fasaden på Villa Nyström är i behov av målning snart.

Mer marknadsföring av gården bland medlemmarna med hjälp av nya broschyrer som vi håller på att utveckla. Dessa ska även läggas ut för möjlighet för extern uthyrning av gården.

bottom of page