Business plan 2021/22

                                            Verksamhetsplan 2022 - 23 för Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs

 

  • Starta nya aktivitetsområden för att motverka isolering och ensamhet bland medlemmarna i medlemsföreningarna.

  • Marknadsföra vår fina geografiska placering i Uppsala för rehabiliterings syften och nyttjande av befintliga resurser.

  • Att fortsätta att befästa och organisatoriskt utveckla den egna verksamheten på gården till handikapprörelsens fromma. Exempelvis öka tillgängligheten för funktionshindrade med fiberkabel och hörselslinga.

  • Att fortsätta arbetet med att förnya det föråldrade elektriska systemet i hela fastigheten.

  • Att fortsätta renovera Birgittastugan och ”Hönshuset" så de kan hyras ut till annan verksamhet.

  • Att öka nyttjandet av gården via marknadsföring bland medlemmarna samt övriga samhället.

  • Att Corona-virus anpassa fastigheten, marknadsföring samt aktiviteter.