About us

logo_webb_2_vit.png

Förtroendevalde


Styrelsen från 9 maj 2021 Inger Hjelte, ordförande (omval 1 år) Caroline Kronke, ledamot (nyval 2 år) Anton Dahlström, ledamot (nyval 2 år) Eva Hessling Jansson, ledamot (omval 2 år) Shaheena Akhlaque, ledamot (omval 2 år) Stina Rosén, ersättare (omval 1 år) Johan Jansson, ersättare (nyval 1 år) Revisor Birgitta Lång, revisor (nyval 1 år) Ludvig Arbin, revisorersättare (omval 1 år)
Årsmöte 2021


Planenligt årsmöte söndagen den 9 maj kl. 13.00
Stöd oss


Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs är en ideell organisation. Det innebär att vi inte tar ut några vinster eller tjänar pengar på gåvobrev, arv eller donationer. Donationer används till örenmärkta projekt och/eller underhåll och skötsel av gården. Önskar du skänka en gåva? då är du välkommen att göra en inbetalning till vårt bankgironummer: 256-5844 eller betala med swish tel. 123 63 77 493 märk inbetalningen med "gåva"
Historia


Föreningsgården Ekolnsnäs förvaltas idag av Uppsala Universitet, som grundades år 1477. De första 150 åren efter sitt grundande levde universitet under knappa förhållanden. Det vände emellertid år 1624, då Kung Gustav II Adolf satte sin kungliga namnteckning under ett donationsbrev som i ett slag gav universitetet över 300 gårdar och ytterligare en mängd fasta tillgångar. Donationen blev också starten för Uppsala Akademiförvaltning, även om dess nuvarande form kom till först på 1990-talet. Fastigheten administrerades enligt donationen fram till andra värdskriget då det blev ett barnhem för Finska krigsbarn. 1948 tog De Vanföras Förbund (DVF) över nyttjandet av gården så som lägergård för handikapade barn och ungdommar. DVF övergick så småningom till De handikappades Riksförbund (DHR) som administredade gården fram till 2011 då Handikappföreningarnas Samarbets Organ (HSO) tog över driften. 2015 bildades den oberoende ideella föreningen, Föreningen Föreningsgården Ekolnsnäs, med syfta att sköta gården för föreningar med funktionsvariationer i länet.