top of page

Annual Report 2020

Verksamhetsberättelse 2022 Föreningsgården Ekolnsnäs

 

Under året har styrelsen haft 9 möten, både på Zoom och på plats

Året 2022 började det sakta men säkert komma tillbaka hyresgäster som innan pandemin.

Under året har vi kunnat fortsätta att underhålla fastigheten med bland annat uppdatering av gamla el dragningar tack vare ett generöst bidrag från DHR. Det tackar vi för.

Samarbetet med daglig verksamhet fortsätter, de kommer till oss tre ggr/vecka för att arbeta utomhus (vedsågning, klyvning och stapling, hålla undan sly och andra utomhussysslor). De intar fortfarande sin lunch och fika i Birgittastugan. Genom samarbete med Uppsala kommun har vi även en resursperson till som kommer några dagar i veckan och hjälper till framför med utomhus arbetet. Han är mycket duktig och trivs hos oss.

Sommaren blev arbetsam för vår personal då den ansvariga för städ och inomhussysslor stannade hemma för att vårda sin sjuka mor. Det var mycket svårt att få till det med AF på grund av handläggningstider. Det slutade med att en av personalen blev sjukskriven mot hösten, då vi äntligen fick tag i en ny personal genom lite tur och känningar av Birgitta. Det behövdes ingen utredning och lång handläggning i detta fall. Hon som blev anställd har visat sig vara mycket bra och kan även hjälpa till med kontors arbete. Vi tog även över ansvaret av en av de anställda som har varit anställd av Fruk sedan 10 år med arbetsplats på Ekolnsnäs.

Vi hade glass och kaffeförsäljning under sommarlovet med hjälp av skolelever.

Det har även varit lite volontärer på plats och hjälp till med utomhus arbetet.

I början av december startade julborden för våra medlemsföreningar och det blev totalt 6 st.

bottom of page